Vanliga frågor

Till Returfynd

Hur bokar jag en produkt eller ett material jag hittat i Returfynd?
Det fungerar som en vanlig webbshop men allt är gratis. Du tittar runt på sidan och när du hittar något du är intresserad av lägger du det i din fyndkorg. När du är nöjd går du till fyndkorgen och väljer en tid när du kan hämta dina saker. Du uppger din e-postadress så får du ett mejl från oss med en verifikationslänk. Den måste du klicka på för att bokningen ska bli bekräftad.
Hur många saker får jag boka?
Det finns ingen begränsning för hur många produkter och material du får boka. Men tänk på att det du bokar och hämtar ska du ha användning för. Det finns ingen funktion i att du fyller ditt hem med saker du inte använder. Då är det bättre att de går till någon som har användning för sakerna.
Kan jag avboka min bokning om jag ångra mig?
Ja det går bra. I det mejl som du fick finns en länk för att ta bort bokningen.
Vad betyder de olika kategorierna för skick?
Ny: Produkten är oanvänd. Lappar och förpackning finns kvar. Kan ligga i obruten förpackning eller en förpackning som är öppnad men återförsluten.
Bra: Produkten är använd men visar inga tydliga tecken på slitage.
Acceptabelt: Produkten är använd och visar vissa tecken på slitage. Den är dock fortfarande i fullgott skick för att fortsätta användas.
Är produkterna testade?
Inget av det som finns i Returfynd är funktionstestat eller genomgånget, det kan finnas defekter eller kräva enklare lagningar. Allt ges bort i befintligt skick. Fungerar inte produkten eller materialet som du tänkt är det bara att lämna tillbaka den. Kanske passar den någon annan eller så återvinns materialet. Vid utlämning övergår ansvar och ägande av produkten till hämtaren. Vi lämnar inga produktgarantier.
Kan jag lämna tillbaka sakerna om jag inte vill ha dem?
Ja det går bra. Då får någon annan glädje av produkten eller så blir materialet återvunnet.
Varför finns Returfynd?
Alltför mycket av det som kommer in till återvinningscentralerna är i bra skick och går att använda igen. Det mesta går till de avtalade återbruksaktörer som tar hand om saker de kan sälja vidare i sina second handbutiker. På så vis skapas nya jobb och sakerna får en andra chans. Men en hel del av föremålen är svårsålda eller har för lågt värde för att återanvändas och som tyvärr måste slängas, trots att det inte är något fel på dem. Nu kan du hjälpa till att de här sakerna får nytt liv genom att klicka hem dem här i Returfynd. Innan du handlar nytt, titta vad som finns här. Använd befintliga produkter innan du köper nytt. Tack för att du återanvänder!
Varför är det gratis?
Allt som finns i Returfynd har kommit till någon av Stockholms återvinningscentraler. Istället för att materialåtervinna sakerna vill vi att de återanvänds i så stor utsträckning som möjligt. Först när något är trasigt eller förstört är det dags för material- eller energiåtervinning. Verksamheten på återvinningscentralerna bekostas av avfallstaxan och det kostar pengar med återvinning och det vill vi undvika och endast göra när inga andra alternativ finns.
Kan jag titta på sakerna på plats?
Nej, vi kan inte ta in kunder på vårt lager. Det går bara att titta på sakerna digitalt i Returfynd.
Jag vill ha mer information om en produkt eller ett material som ligger på sidan, hur gör jag då?
På grund av begränsade resurser kan vi inte svara på frågor om specifika produkter eller material. Är du intresserad av att veta mer om återbruk eller Returfynd går det bra att kontakta kundtjänst på kund@svoa.se eller 08-522 120 00. www.svoa.se
När kan jag hämta?
När du bokar produkter eller material väljer du en tid för hämtning. Hämtning kan bara ske på vardagar när vi har mindre besökare på anläggningarna. Därför är det inte möjligt att hämta på helger eller andra tider än de bokningsbara tiderna. Trots att vi har öppet. Personalen har begränsad tid för att arbeta med Returfynd.
Kan jag byta tid för hämtning om jag får förhinder?
Nej, tyvärr den funktionen finns inte i vårt system just nu. Du får avboka din bokning och istället göra om den på nytt. Då får du en ny tid.
Kan ni skicka sakerna jag bokat hem till mig?
Nej, vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka saker som bokats. Det gäller även interntransporter mellan våra anläggningar. Är du intresserad av något som du hittat i Returfynd behöver du hämta det själv på anläggningen.
Varför kan jag inte hämta sakerna jag bokat på en gång?
Personalen måste ha tid att förbereda din order. Det tar minst 24 timmar från det att du bokat en sak tills du kan hämta ut din bokning.
Varför är hämtningstiderna begränsade?
Vi har begränsade resurser på anläggningarna och personalens tid måste räcka till att hjälpa alla kunder som besöker våra anläggningar. Därför kan vi bara lämna ut bokade saker på utsatta tider.
Kan jag hämta något som jag såg att någon annan nyss lämnade in?
Det går inte att hämta en sak som du sett någon nyligen lämnat in. Först ska föremålet bedömas om den tillhör kategorin för att skänkas bort. Är saken intressant för återbruksaktörerna lämnas föremålet till försäljning hos dem. Det är bara det som finns i Returfynd som går att boka.
Kan någon annan hämta det jag bokat?
Ja det går bra. Den som hämtar måste ha med sig informationen som du fick i bekräftningsmejlet när du bokade.
Vad händer om jag inte hämtar det jag har bokat?
Om du inte hämtar på utsatt tid faller bokningen tillbaka in i vårt system. Produkterna och materialen blir då tillgängliga i systemet igen och bokningsbara för någon annan.
Varför är det så få textiler i Returfynd?
Det finns nästan inga textiler att boka och hämta i Returfynd eftersom det finns avsättning för nästan all textil antingen till återbruk eller återvinning (för mycket slitna textiler) via våra samarbetspartners.
Kundtjänst nås måndag - torsdag 7.30-16.00 och fredag 7.30-15.30 Telefon: 08-522 120 00 E-post: kund@svoa.se www.svoa.se